(3111)

خطي

(1893)

رمان

(714)

روانشناسي

(2566)

سينما

(4152)

علمي

(1147)

فلسفه

(4651)

کنکور

(655)

مجلات

(91)

مذهبي

(204)

نفيس

(3111)

ورزشي

(3111)

هنر

(3111)

اديان

(3111)

پزشکي

(2556)

حقوقي

(2556)

تاريخي

(2556)

شعر

                               


 

 

  مرکز خرید و فروش کتاب نو ودست دوم بدون واسطه .......... ثبت اگهی کتاب شما کاملا رایگان  ..........  فروش کتاب و کتابخانه شخصی شما با قیمت دلخواه.........خریدار کتاب شما توسط خود شما.........توجه :آگهی هایی که عکس دارند خیلی زودتر مورد استقبال و خرید قرار می گیرند.لطفا هنگام  درج آگهی, عکس کتاب را هم قرار دهید

   

کتب | نیازمندی‌های کتاب، خرید و فروش بی‌واسطه‌ی کتاب نو و دست دوم

photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۰۹-۴۶-۴۳
توضیحاتترجمه: محمد نخعی، سال نشر 1388
photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۱۰-۰۰-۲۱
توضیحاتویژه پزشکی،دارو سازی و..نشر 1388،مولف:مصباح اردکان
photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۰۹-۴۷-۰۶
توضیحاتویژه دانشجویان پزشکی،توانبخشی، ورزشی سال نشر 1384
image
توضیحاتفروش یکجا بعلت مهاجرت
photo_2017-07-18_14-42-04
توضیحاتتالیف: دکتر مهدی زری باف
photo_2017-07-18_14-42-07
توضیحاتگرد آورندگان: سعید زارع زاده و محمد علی فرزانه
photo_2017-07-18_14-42-10
توضیحاتمهندس یداله اکباتان
photo_2017-07-18_14-42-01
توضیحاتمهندس بهمن هنری
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۹_۱۳-۰۱-۱۲
توضیحاتسال نشر 1386
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۹_۱۲-۴۲-۰۷
توضیحاتخاطرات شفاهی بابا نظر
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۹_۱۰-۳۹-۴۶
توضیحاتمولف:مسعود پهلوان شریف
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۹_۱۰-۴۰-۱۶
توضیحاتمولف: دکتر مینو فروزانی
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۹_۱۰-۴۱-۴۷
توضیحاتارشد، مولف: کمال حسن نژاد، سال نشر :1383
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۹_۱۰-۴۲-۲۰
توضیحاتارشد، مدیریت صنایع،مولف:محمد رضا یمقانی، نشر 1383
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۹_۱۰-۴۲-۴۴
توضیحاتکاردانی به کارشناسی،مولف:هاشم موسوی سال1383
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۹_۱۰-۴۳-۱۰
توضیحاتمولف:فریدون غفاری، سال نشر 1385
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۹_۱۰-۴۳-۴۰
توضیحات ارشد،ویژه دانشجویان برق،مولف:محسن عباسی، نشر:1385
IMG_20170711_142013
توضیحاتکتاب تست 95درحد نو
photo_2017-07-18_14-40-47
توضیحاتمریم دامغانیان ، زینب علیمرادی
photo_2017-07-18_14-41-11
توضیحاتناشر مهر خاور
photo_2017-07-18_14-40-33
توضیحاتترجمه داود خدا آمرزیده-دکتر محمد آیتی فیروز آبادی
photo_2017-07-18_14-40-40
توضیحاتمهدی قربانیان، حسین وزینی
photo_2017-07-18_14-40-50
توضیحاتدکتر هومان منوچهری
photo_2017-07-18_14-40-37
توضیحاتدکتر باقر مینایی