مرکز خرید و فروش کتاب نو ودست دوم بدون واسطه .......... ثبت اگهی کتاب شما کاملا رایگان  ..........  فروش کتاب و کتابخانه شخصی شما با قیمت دلخواه.........خریدار کتاب شما توسط خود شما.........توجه :آگهی هایی که عکس دارند خیلی زودتر مورد استقبال و خرید قرار می گیرند.لطفا هنگام  درج آگهی, عکس کتاب را هم قرار دهید

   

قطعا با نیازمندیها آشنا هستید که قبلتر از ورود اینترنت بصورت کاغدی توسط روزنامه ها نیازمندیهای بود مانند همشهری و پس از گسترش اینترنت حضور نیازمندیهای رایگان چون ایستگاه و غیره که در سالهای اخیر با حضور چند غول اینترنتی مانند سایت دیوار و شیپور بیشتر مردم با این نیازمندیها آشنا شدند و از آنجا که رقبا به پای این ابر سایتها نمیرسیدند سایتها سعی بر نیازمندیهای تخصصی زذن مثلا در زمینه ماشین مثل سایت با ما و سایتهای بسیاری در زمینه ملک و غیره اما نیاز به یک نیازمندیهای کتاب که این امکان را فراهم سازد تا بتوان از امکانات این نیازمندیها استفاده کند و اما

نیازمندیهای کتاب

شما از این طریق میتوانید با خریدار و فروشنده کتاب آشنا شوید و نیاز خود را که کتاب است براحتی برآورده نمایید تنها کافی است اگر فروشنده هستید آگهی کنید و اگر خریدار هستید در جستجوگر سایت جستجو و یا نیاز خود را ثبت نمایید .اصلیترین دلیل محبوبیت این سایتها بی واسطه بودن و رایگان بودن است.یکی از اولین سایت های تخصصی خرید و فروش کتاب دست دوم بی واسطه  که نیازمندیهای رایگان کتاب است سایت کتب می باشد به اذرس wwwcotob.ir